Leiderschap is een toetssteen voor de manier waarop we met emoties van anderen en onszelf omgaan. Het stelt je karakter behoorlijk op de proef. (Ooit ergens gelezen, maar waar?)

 

Als veranderkundige begeleid ik schoolleidingen bij onderwijskundige verandertrajecten in scholen. Bij veranderingen in het onderwijs hebben we het niet over ‘het uitrollen van plannen’, maar over 'beweging stimuleren bij docenten'. Het doel is dat docenten zo min mogelijk lesgeven op de automatische piloot, maar bewust kiezen voor een manier van lesgeven die bij hen past en die past bij de koers van de school.

 

Wat is nu precies de rol van de schoolleiding bij deze veranderprocessen? Hoe stimuleer je als schoolleiding 'beweging bij docenten'? De schoolleiding mag een richting of contouren in haar hoofd hebben, maar pas in gesprek (dialoog) met docenten zal duidelijk worden  wat in de praktijk haalbaar is en wat niet.

Een grote afstand tussen schoolleiding en docenten is in ieder geval funest in dit proces. 

 

Lees verder >