The first principle is that you must not fool yourself

 and you are the easiest person to fool.

                                                         Richard Feynman

                                                                                                                           It sort of makes you stop and think, doesn't it

Als coach kan ik u helpen uw leiderschap verder te ontwikkelen. Mijn rol is het stellen van verhelderende vragen. Vragen over uw dagelijkse ervaringen op de werkvloer en – vooral  – over uw beleving daarvan en de betekenis die u eraan geeft. We staan stil bij uw gedrag en het effect ervan op anderen. Zo creëren we een ‘Stop and Think  - ’ en vooral een  ‘Stop and Feel moment'. Het doel is dat u zich beter bewust wordt van uw eigen opvattingen, (belemmerende) overtuigingen en gevoelens. Deze bepalen door welke bril u kijkt en beïnvloeden uw gedrag. Onze reacties zijn vaak minder vanzelfsprekend dan we geneigd zijn te denken. Om niet (ongewild) door uw gevoelens gestuurd te worden, moet u ze kennen. Daarmee wordt het mogelijk uw gedrag ‘bij te sturen’, niet alleen voor of na, maar zelfs tijdens uw interactie met anderen.

Lees verder >